Welkom bij de handleidingen van Opendatasoft!

Deze documentatie bevat alle handleidingen over Opendatasoft. Ze zijn opgebouwd uit een opeenvolging van stappen die leiden tot het komen tot een resultaat door gebruik te maken van het Opendatasoft-portaal. In de meeste gevallen is het resultaat een HTML-pagina.

Bij het begin van elke handleiding vindt u het volgende terug:

  • de moeilijkheidsgraad,

  • de geschatte tijd die nodig is om de handleiding te doorlopen,

  • de beschrijving van het resultaat,

  • en de lijst van wat u met de handleiding zult leren.

Belangrijk

Aarzel niet om de handleidingsrichtlijnen te lezen alvorens een handleiding te kiezen en te volgen. Ze bevatten meer informatie over hoe de handleidingen onderverdeeld zijn volgens moeilijkheidsgraad en wat nodig is en verwacht wordt afhankelijk van de verschillende moeilijkheidsniveaus.