Opgeslagen verbindingen beheren

The Opendatasoft platform allows you to save FTP, HTTP, Google Drive, SharePoint, Amazon S3, and Azure Blob storage connections to easily reconnect to the service using the same connection information.

Een verbinding opslaan

You can save your connection information when creating a dataset or adding an FTP, HTTP, Google Drive, SharePoint, Amazon S3, or Azure Blob storage source to an existing dataset:

 1. Een dataset aanmaken of een bron aan een dataset toevoegen.

 2. Bij het configureren van de verbinding, selecteer het vak Verbindingsinformatie opslaan.

 3. De bron- en datasetinformatie configureren.

Nu kunt u de opgeslagen verbinding hergebruiken en opnieuw verbinding maken met de service met dezelfde verbindingsinformatie.

Opgeslagen verbindingen raadplegen

Eenmaal opgeslagen kunt u uw eigen verbindingen raadplegen via de pagina Verbindingen in de back office:

 1. Selecteer vanuit de back office Catalogus > Verbindingen.

 2. Indien u verbindingen wilt filteren, klik op Type verbinding bovenaan de lijst en selecteer de gewenste verbindingstypes.

Een opgeslagen verbinding bewerken

Nadat u een verbinding hebt opgeslagen, kunt u uw verbindingsinformatie up-to-date brengen.

 1. Selecteer vanuit de back office Catalogus > Verbindingen.

 2. Klik op action menu icon op de gewenste verbinding.

 3. Klik op Verbinding bewerken.

 4. Breng vanuit de wizard die wordt geopend uw verbindingsinformatie up-to-date.

Een opgeslagen verbinding verwijderen

U kunt opgeslagen verbindingen die niet in om het even welke datasets worden gebruikt, permanent verwijderen. met andere woorden, u kunt geen verbindingen verwijderen die worden gebruikt in datasets. Indien u een verbinding wenst te verwijderen die gebruikt wordt in datasets, moet u eerst de eraan verbonden datasets verwijderen.

 1. Selecteer vanuit de back office Catalogus > Verbindingen.

 2. Klik op action menu icon op de gewenste verbinding.

 3. Klik op Verbinding verwijderen.

 4. Wanneer dit gevraagd wordt, bevestig dat u deze verbinding wilt verwijderen.

De verbinding is permanent gewist en verwijderd van de pagina Verbindingen.