Bezig met publiceren van data

In deze rubriek staan alle functionaliteiten met betrekking tot het uploaden, configureren, verwerken en publiceren van een dataset opgesomd en gedocumenteerd. Deze functionaliteiten zijn terug te vinden in de rubriek Catalogus van de back office van een Opendatasoft-domein.