Een dataset vertalen

Voor domeinen met meer dan één geactiveerde taal in de front office, laat Opendatasoft toe dat specifieke elementen van de datasets alsook hun metadata worden vertaald. Wanneer deze informatie is vertaald, verschijnt ze in de taal die de gebruiker heeft geselecteerd om op het portaal te surfen. Dit zou hen moeten helpen om de dataset zo goed mogelijk te begrijpen, zelfs al staan de data niet in taal die hun voorkeur heeft.

Op het Opendatasoft-portaal gebeuren deze vertalingen in het tabblad Vertalingen van de bewerkingsinterface van elke dataset.

../../_images/translation_tab_interface.png

Elementen kiezen voor vertaling

Voor elke beschikbare taal die weergegeven staat in het tabblad Vertalingen, is het mogelijk om verschillende elementen te vertalen die oorspronkelijk geconfigureerd werden in 2 andere configuratietabbladen van de dataset.

 • Het Informatietabblad, dat 4 standaard metadata bevat die vertaald kunnen worden: Titel, Beschrijving, Kernwoorden en Publisher.

 • Het Tabblad verwerking, dat de labels en omschrijvingen bevat van de datasetvelden die ook vertaald kunnen worden.

Opmerking

Voor elke taal, zowel voor Informatie als Verwerking, wordt een vooruitgangsbalk weergegeven om aan te geven hoeveel van de elementen al werden vertaald.

Om de gekozen elementen uit de dataset te beginnen vertalen:

 1. Kies een beschikbare taal.

 2. Kies voor de gekozen taal of u de elementen uit het Informatie- of het Verwerkingstabblad wilt vertalen.

 3. Kik voor het gekozen tabblad op de link Bewerken die eraan verbonden is. Er verschijnt een vertaalinterface.

../../_images/translation_interface.png

Belangrijk

De vertaalinterface laat enkel toe elementen te vertalen die reeds geconfigureerd werden in de oorspronkelijke taal. Bijvoorbeeld, wanneer de metadata van de Publisher niet in het informatietabblad werden geconfigureerd, is het onmogelijk om deze te vertalen.

Aan de linkerzijde van de vertaalinterface zijn de elementen terug te vinden die vertaald kunnen worden, samen met de waarde ervan in de oorspronkelijke taal.

 • Onvertaalde elementen worden voorafgegaan door een grijs icoon icon-cross.

 • Vertaalde elementen worden voorafgegaan door een groen icoon icon-check.

Aan de rechterzijde zijn de tekstvakken terug te vinden waarin de vertalingen geschreven dienen te worden. De vertalingen kunnen ofwel:

 • suggesties zijn die voorgesteld worden door het platform, of

 • nieuwe vertalingen zijn.

Belangrijk

Wanneer een element niet wordt vertaald, verschijnt het in het portaal in zijn oorspronkelijke waarde, ongeacht de taal die geselecteerd is door de gebruiker.

Wanneer een oorspronkelijk element gewijzigd wordt nadat het vertaald is geweest, zal een bericht worden weergegeven in het tabblad Vertaling, alsook in de vertaalinterface. In laatstgenoemde kan iemand ervoor kiezen om de huidige vertaling te behouden of deze te wijzigen. Tot dit gebeurt is, zal de oorspronkelijke niet-vertaalde waarde weergegeven worden in de gepubliceerde dataset.

Vertalingen beheren in de vertaalinterface

Vertaalsuggesties goedkeuren of verwerpen

Wanneer een waarde reeds vertaald is geweest in om het even welke dataset van het domein, zal het platform automatisch die vertaling voorstellen voor dezelfde waarde. In dat geval wordt de gesuggereerde vertaling automatisch in het vertaaltekstvak genoteerd als een voorstel dat ofwel kan worden aanvaard, ofwel kan worden verworpen.

../../_images/suggested_translation.png
 1. Klik op "Ja" om de suggestie te aanvaarden of klik op "Nee" om de suggestie te verwerpen.

 2. Klik op de knop Indienen om de vertalingen op te slaan.

Opmerking

Om alle vertaalsuggesties te aanvaarden, klik op de knop "Alle suggesties aanvaarden" in de rechter bovenhoek van de vertaalinterface.

Nieuwe vertalingen toevoegen

Wanneer een waarde nooit vertaald geweest is of wanneer de vertaalsuggestie verworpen geweest is, dient een nieuwe vertaling te worden toegevoegd.

 1. Nieuwe vertalingen toevoegen in de juiste tekstvakken.

 2. Klik op de knop Indienen om de vertalingen op te slaan.

Opmerking

Indien de oorspronkelijke waarde moet worden behouden (bijv. de naam van een producent), klik op de knop icon-copy-value om dezelfde waarde op te nemen in het vertaaltekstvak.