Een dataset publiceren

Eenmaal de dataset klaar is, nadat deze volledig was geconfigureerd, zou deze moeten worden gepubliceerd teneinde in de front office van het portaal te verschijnen, waar gebruikers de gepubliceerde data kunnen ontdekken.

Waarschuwing

Zorg ervoor dat de Security tab op voorhand naar behoren is geconfigureerd om te vermijden dat de dataset voor wie ook toegankelijk is, terwijl deze eigenlijk verondersteld was enkel toegankelijk te zijn voor specifieke gebruikers.

Ingeval de dataset al minstens één keer gepubliceerd geweest is, maar werd gewijzigd, moet deze opnieuw gepubliceerd worden opdat deze wijzigingen gezien kunnen worden in de front office van het portaal.

../../_images/publish_actions.png

Om een dataset (opnieuw) te publiceren:

  1. Klik op de knop Opslaan.

  2. Klik op de knop Publiceren.

  3. (optioneel) Klik op de knop Ontdekken om rechtstreeks toegang te hebben tot de dataset in de front office en controleer het resultaat.

Opmerking

Voor meer informatie over de mogelijke acties om te werken aan een dataset, alsook om de verschillende statussen te kennen van de levenscyclus van een dataset, ga naar de datasetacties en documentatie over de statussen.