Datasetacties en statussen

Acties

Acties met betrekking tot de levenscyclus van een dataset

Actie

Knop

Omschrijving

Opslaan

../../_images/button_save.png

Slaat alle nieuwe configuraties en wijzigingen aan de dataset op.

Publiceer

../../_images/button_publish.png

Zorgt ervoor dat de wijzigingen aan de dataset live gaan op het portaal. De duur van het publiceren verschilt afhankelijk van de dataset en de aard van de wijzigingen.

Afbreken

../../_images/button_abort.png

Vervangt de knop Publiceer nadat deze is aangeklikt en duurt enkel tot het einde van het publiceren. Stopt het publiceren en laat de dataset in een propere staat, maar onvolledig aangezien niet alle records verwerkt zijn geweest.

Verwijder

../../_images/button_more-actions.png ../../_images/button_unpublish.png

Verwijdert de dataset uit de catalogus van de front office, waarbij alle records tijdens het proces worden gewist.

Waarschuwing

In sommige gevallen kunnen bij het verwijderen van een dataset data worden gewist (d.i. real time zonder herstel, specifieke connectoren, wijziging datasetschema, enz.).

Dataset verwijderen

../../_images/button_more-actions.png ../../_images/button_delete.png

Verwijdert de dataset uit zowel de front office als de back office catalogi. Verwijdert de dataset volledig, zijn records en al het andere dat verband houdt met de dataset.

Waarschuwing

Eenmaal een dataset is verwijderd, kan deze niet worden teruggehaald. Deze operatie kan niet worden geannuleerd of omgekeerd.

Acties met betrekking tot het configureren/verwerken van een dataset

Actie

Knop

Omschrijving

Ongedaan maken

../../_images/button_more-actions.png ../../_images/button_undo.png

Keert de laatste actie om die uitgevoerd werd op de dataset.

Opnieuw doen

../../_images/button_more-actions.png ../../_images/button_redo.png

Voert de laatste omgekeerde actie op de dataset opnieuw uit.

Dataset dupliceren

../../_images/button_more-actions.png ../../_images/button_duplicate.png

Maakt een volledig identieke kopie van de dataset.

Statussen

Status

Omschrijving

In wachtrij geplaatst

Er wordt gewacht om het verwerken te starten.

Bezig met verwerken

Het verwerken loopt. Records worden geëxtraheerd uit de connector, processors worden toegepast en het resultaat wordt beschikbaar gesteld via de Opendatasoft API. Het aantal records neemt toe tijdens deze stap.

Verwijderen

De dataset wordt verwijderd uit de API.

Verwerking afbreken

Het verwerken stopt wanneer de knop Afbreken werd aangeklikt.