De historiek van een dataset controleren

De tab Historiek geeft de lijst weer van de items die alle wijzigingen weergeven die zijn uitgevoerd op de dataset sinds deze werd aangemaakt.

Belangrijk

Er wordt nooit rekening gehouden met de acties die zijn uitgevoerd op de tabs Veiligheid en Scheduling om de historiek van een dataset te updaten. Deze worden dus ook nooit weergegeven in de tab Historiek.

../../_images/history_tab.png

Elk item in de lijst verschaft de volgende informatie:

  • naam van de gebruiker die de actie(s) heeft uitgevoerd

  • datum waarop de wijziging werd uitgevoerd

  • aard van de wijziging

Opmerking

Het enige item zonder beschrijving van de wijziging zou onderaan de historiek moeten staan: dit stemt overeen met het aanmaken van de dataset.

Terugkeren naar een vorige configuratie

Het is mogelijk om terug te keren naar een vorige versie van de dataset door op een item in de tab Historiek te klikken

In plaats van items uit de lijst te wissen, maakt deze een nieuw item aan dat aangeeft welke wijzigingen werden uitgevoerd om terug te keren naar de gekozen vorige configuratie.

Opgelet

Gebruik deze functie met de nodige omzichtigheid aangezien deze risico's kan inhouden voor de dataset wanneer het belangrijkere configuraties betreft. We zouden vooral niet aanraden om terug te keren naar een configuratie die gebruikt werd voor een bronwijziging.

Merk ook op dat, wanneer de dataset werd gedupliceerd, het niet mogelijk is terug te keren naar een vorige versie wanneer de bron van de dataset door een andere gebruiker werd toegevoegd.