Veiligheid beheren

U kan de toegang, zichtbaarheid van data en toelatingen om te bewerken per dataset beheren op de publicatie-interface van elke dataset. De eerste voorwaarde voor een gebruiker om toegang te krijgen tot een dataset is dat hij toegang heeft tot het domein als een geheel.

../../_images/publish-data_security-tab.png

Exploratietoelatingen voor datasets

Toegangsrechten voor datasets

Indien u wilt dat iemand met toegang tot uw domein de dataset kan verkennen, moet u de optie Beperkte toegang tot gemachtigde gebruikers en groepen uitvinken.

../../_images/security_access-restricted.png

opmerking

U kunt de optie Beperkte toegang voor gemachtigde gebruikers en groepen configureren terwijl u de dataset aanmaakt.

In dit geval past u algemene filters toe voor alle mensen die toegang hebben tot uw dataset (zie hieronder voor de configuratie van filters). Die filters zullen worden toegepast op alle mensen die niet expliciet behoren tot de lijst met gebruikers en groepen die toegang hebben tot deze dataset. Wanneer een gebruiker in de specifieke lijst met gebruikers staat, zullen de algemene filters niet van toepassing zijn.

Mogelijk wil u ook de beschikbaarheid van de dataset beperken tot een welbepaalde lijst met personen, die expliciet opgemaakt is voor deze dataset. In dit geval kan u de optie "Toegang beperkt tot toegelaten gebruikers en groepen" aanvinken en gebruikers en groepen toevoegen die toegang krijgen tot de lijst die onderaan in de interface beschikbaar is.

Zichtbaarheidsfilters voor data

Voor elke categorie personen (iedereen, in de lijst opgenomen gebruiker, gebruiker in een in de lijst opgenomen groep) die de dataset kunnen zien, kan u regels instellen om de data die ze daadwerkelijk zien, te beperken.

Er zijn drie verschillende opties beschikbaar die u kan combineren. Allereerst kan u beslissen of de data toegankelijk zijn door gebruik te maken van de optie "data zijn zichtbaar". Wanneer u deze input uitvinkt, zal de gebruiker enkel toegang krijgen tot het informatiedeel (metadata) van de dataset, inclusief de lijst met velden. Wanneer u de zichtbaarheid van de data beperkt, zou u aan uw gebruiker moeten uitleggen hoe hij toegang kan hebben tot de data, ofwel door de domeinbeheerder te contacteren of door naar een extern facturatiesysteem te gaan of elk ander geval waaraan u kan denken.

Wanneer u de data zichtbaar houdt, zullen de andere twee filters van toepassing zijn. Ze stellen u in staat te bepalen welke velden en records zichtbaar zullen zijn.

Met de lijst met velden kan u kolommen privé houden voor sommige gebruikers, bijvoorbeeld kolommen die gebruikt worden voor intern databeheer of een open data dataset.

De zoekfilter laat u toe om de rijen die zichtbaar zijn voor gebruikers te beperken. Deze gebruikt dezelfde zoektaal als de zoekopdracht op dataset. Deze filter wordt toegepast voordat de gebruiker zoekopdrachten heeft uitgewerkt en zijn niet zichtbaar voor de eindgebruiker die de data consumeert.

Beheerrechten op de dataset

Het datasetbeheer (bewerken en publiceren) is enkel toegankelijk voor gebruikers die in de lijst zijn opgenomen, ofwel expliciet ofwel via groepen, in de veiligheidsconfiguratie van de dataset en aan wie bewerk- of publicatierechten zijn gegeven. Domeinbeheerders beschikken ook over de rechten om alle datasets te bewerken.