De Kalenderweergave configureren

Voorvereiste

Opdat de kalenderweergave beschikbaar is, moet de dataset minstens één datum- of datumtijdveld bevatten alsook een tekstveld waarin de titel van het kalenderevenement staat.

In de bewerkingsinterface van een dataset kan u via de tab Weergaven > Kalender de kalenderweergave die wordt weergegeven in de front office configureren eenmaal de dataset op het portaal is gepubliceerd.

De Kalenderweergave, wanneer deze beschikbaar is, is optioneel. Deze kan worden geactiveerd of gedeactiveerd via het aanvinkvakje dat rechts onder de weergavetabs staat.

../../../_images/calendar_view_configuration.png

Wanneer de Kalanderweergave is geactiveerd, kan de gepubliceerde dataset geëxporteerd worden in iCalendar-formaat vanuit het tabblad Export van de front office.

Volg de instructies uit onderstaande tabellen om de Kalenderweergave te configureren.

Naam van de optie

Omschrijving

Gebruik

Titel van het evenement

Titel van het evenement die gebruikt wordt als titel van een tooltip.

 1. Klik op het lijstvak "Titel van het evenement".

 2. Kies een veld uit de dataset die de titels van de evenementen bevat.

Begin evenement

Begindatum van het evenement.

 1. Klik op het lijstvak "Begin evenement".

 2. Kies een veld uit de dataset dat de begindata van de evenementen bevat.

Einde van het evenement

Einddatum van het evenement.

 1. Klik op het lijstvak "Einde van het evenement".

 2. Kies een veld uit de dataset dat de einddata van de evenementen bevat.

Kleur van het evenement

Kleur van het evenement op de Kalenderweergave

 1. Klik op het menu met de kleuren.

 2. Kies een kleur uit de Leuke kleuren of met de kleur picker.

 3. Klik op de knop Kleur selecteren.

Beschikbare weergaven

3 mogelijke weergaven waarop evenementen op de Kalenderweergave worden weergegeven:

 • Maand, om een maandelijkse kalender weer te geven

 • Week om een wekelijkse kalender weer te geven

 • Dag om een dagelijkse kalender weer te geven

Klik op een vakje om een gekozen weergave weer te geven. Vink een vakje uit om een gekozen weergave te verbergen.

Standaard weergave

Standaard weergave wanneer u naar de tab Kalenderweergave gaat.

 1. Klik op het lijstvak "Standaard weergave".

 2. Kies een standaard weergave.

Soorten tooltips

2 soorten tooltips:

 • Standaard tooltip (default): deze laat toe een titel van de velden die in de tooltip worden weergegeven te kiezen.

 • Custom HTML tooltip: hiermee kunt u de tooltip verder instellen via HTML.

 1. Klik op het lijstvak "Soorten tooltips".

 2. Kies een soort tooltip.

Standaard tooltip opties

Naam van de optie

Omschrijving

Gebruik

Weergegeven velden

Velden uit de dataset waarvan de waarden in de tooltip zullen worden weergegeven. In de lijst zijn de velden met een grijze achtergrond diegene die in de tooltip zullen worden weergegeven, terwijl die zonder een gekleurde achtergrond verborgen zullen zijn voor de tooltip.

Om een veld in de tooltip toe te voegen:

 1. Zoek het veld in de lijst.

 2. Klik op het pictogram icon-plus rechts van het veld.

Om een veld uit de tooltip te verbergen:

 1. Zoek het veld in de lijst.

 2. Klik op het pictogram icon-cross rechts van het veld.

Om de velden in een andere volgorde te plaatsen:

 1. Klik op een veld uit de lijst.

 2. Plaats en sleep het veld boven of onder een ander veld.

Custom HTML tooltip opties

Naam van de optie

Omschrijving

Gebruik

Custom HTML tooltip

HTML-ruimte om de inhoud van de tooltip te noteren. Met 3 knoppen boven de tekstzone kunt u een selectie opnieuw laten inspringen, de volledige HTML-tekst opnieuw laten inspringen en/of de lijnen inwikkelen.

De inhoud van de tooltip in HTML schrijven.