De Tabelweergave configureren

Voorvereiste

Opdat de Tabelweergave beschikbaar is, moet de dataset minstens één bron bevatten.

In de bewerkingsinterface van een dataset kan u via het tabblad Weergaven > Tabel de Tabelweergave die in de front office wordt weergegeven configureren eenmaal de dataset op het portaal is gepubliceerd.

De Tabelweergave kan niet worden gedeactiveerd.

../../../_images/table_view_configuration.png

Om de Tabelweergave te configureren, volg de instructies uit de onderstaande tabel.

Naam van de optie

Omschrijving

Gebruik

Standaard sortering

Standaard behoudt de Tabelweergave de volgorde van de records zoals deze is nadat ze werden verwerkt. Het is mogelijk om een andere standaard sortering te definiëren door een veld en een type sortering te kiezen.

  1. Klik op het lijstvak "Standaard sortering".

  2. Kies een veld uit de dataset waarop de sortering gebaseerd zal zijn.

  3. Klik op het tweede vakje in de lijst dat onder het eerste vakje staat weergegeven.

  4. Kies een volgordetype

Weergegeven velden

Standaard behoudt de Tabelweergave de volgorde van de velden zoals deze is nadat ze werden verwerkt. Het is mogelijk de velden in een andere volgorde te plaatsen of om ze te verbergen.

Belangrijk

Door het reorganiseren en verbergen van velden uit de configuratie van de Tabelweergave wordt enkel de Tabelweergave die wordt weergegeven in de front office gewijzigd. In tegenstelling tot wanneer het Verwerkingstabblad wordt gebruikt, zal door het verwijderen van een veld uit de Tabelweergave dit niet uit de dataset zelf worden verwijderd en zal het nog altijd beschikbaar zijn in andere weergaven, alsook wanneer de dataset wordt geëxporteerd.

Om velden in een andere volgorde te plaatsen:

  1. Klik op een veld uit de lijst.

  2. Plaats en sleep het veld boven of onder een ander veld.

Om een veld uit de Tabelweergave te verbergen:

  1. Zoek het veld in de lijst.

  2. Klik op het pictogram X rechts van het veld.