Standaard metadata

Standaard metadata zijn gebruikelijk voor alle Opendatasoft-portalen. Ze zijn de standaard metadata voor om het even welke dataset. Ze zouden geconfigureerd moeten worden in de tab Information > Standard van de bewerkingsinterface van een dataset. Eenmaal de dataset is gepubliceerd, zullen de standaard metadata gepubliceerd worden in de Information tab van de dataset (front office).

Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de beschikbare metadata en hoe u ze kunt configureren.

Naam

Omschrijving

Gebruik

Titel

Titel van de dataset. Enkel metadata die boven de bewerkingstabbladen van de interface staan in plaats van in het informatietabblad.

Noteer de titel van de dataset in het tekstvak. Alle bijzondere karakters worden ondersteund. Het wijzigen van de titel wijzigt de technische identifier van de dataset niet.

Algemene informatie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Identifier

Technische identifier van de dataset.

 1. Klik op de knop "Bewerken". Er wordt een venster geopend.

 2. Wijzig in dat venster de huidige identifier van de dataset.

 3. Klik op de knop "Submit" opdat rekening wordt gehouden met de wijzigingen;

Waarschuwing

Wanneer de technische identifier van een dataset wordt gewijzigd, zou dit er toe kunnen leiden dat derde applicaties niet meer kunnen worden gebruikt. Embedded weergaves uit de dataset zullen ook niet meer werken. Merk ook op dat de technische identifier niet kan worden gewijzigd terwijl de dataset wordt gepubliceerd.

Omschrijving

Beschrijving van de dataset.

Noteer een beschrijving van de dataset in het tekstvak. HTML wordt aanvaard. Er is een reeks formatteringsopties beschikbaar in de grijze balk bovenaan het tekstvak: ga met de cursor over de knoppen voor meer informatie en klik op de knoppen om een formatteringsoptie te gebruiken.

Thema's

Thema('s) waartoe de dataset behoort. Datasetthema's zijn één van de catalogusfilters die beschikbaar zijn in de front office van een Opendatasoft-portaal.

 1. Klik op het tekstvak. Er verschijnt automatisch een drop down-selectie van de thema's die gedefinieerd zijn voor de dataset.

 2. Klik op het gekozen thema.

 3. (optioneel) Om een ander thema aan de dataset toe te voegen, klik herhaaldelijk op stappen 1 en 2 van deze procedure.

Om een thema van de dataset te verwijderen, klik op het kruis rechts van de naam van het thema van de dataset.

Kernwoorden

Trefwoord(en) om de dataset te definiëren en beter terug te vinden door middel van zoekopdrachten. Trefwoorden zijn één van de catalogusfilters die beschikbaar zijn in de front office van een Opendatasoft-portaal.

 1. Noteer een trefwoord in het tekstvak. Het mag bijzondere karakters bevatten en bestaan uit één of meerdere woorden.

 2. (optioneel) Een lijst van al gebruikte trefwoorden verschijnt die overeenstemmen met de letters die net genoteerd werden in het tekstvak. Het is mogelijk om een van deze trefwoorden aan te klikken om ze opnieuw te gebruiken.

 3. Eenmaal het trefwoord is geselecteerd of genoteerd, druk op Enter:

 4. (optioneel) Om andere trefwoorden toe te voegen, herhaal stappen 1 tot 3 van deze procedure.

Om een trefwoord te verwijderen, klik op het kruis rechts van dat trefwoord.

Wijzigingsdatum weergeven

Datum waarop de dataset voor het laatst is gewijzigd.

De datum kan zowel manueel als automatisch worden ingesteld.

 • Om de datum manueel in te stellen, klik op de knop "Update manually". Kies een datum en een tijdstip door gebruik te maken van de date picker die onder de knop staat weergegeven.

 • Om de datum automatisch in te stellen, afhankelijk van welke actie zou moeten leiden tot de wijziging van de datum, klik ofwel op een of beide:

  • de knop "Update automatically when metadata has changed",

  • de knop "Update automatically when data has changed".

Opmerking

Afhankelijk van de dataset is het mogelijk dat sommige opties niet beschikbaar zijn. Wanneer de dataset is gefedereerd of wanneer er geen databron is, kan de laatste datumwijziging enkel manueel worden ingesteld of wanneer metadata zijn gewijzigd.

Regionale informatie

Naam

Omschrijving

Gebruik

Taal

Taal van de gegevens in de dataset.

 1. Klik op het drop down-menu.

 2. Kies de taal uit het Domein talen of andere talen die beschikbaar zijn.

Geografisch gebied

Geografisch gebied van de gegevens in de dataset. Deze metadata is rechtstreeks gelinkt aan de minikaart die weergegeven wordt in de front office van het portaal : Wanneer de metadata van het geografische gebied is ingesteld voor een dataset zal een eindgebruiker deze kunnen terugvinden via een geografische zoekopdracht van de catalogus.

Klik op de knop van de gekozen optie uit de volgende:

 • Geen (standaard): het geografisch gebied wordt niet ingesteld voor de dataset, die daardoor niet kan worden opgezocht met behulp van de minikaart.

 • Auto: de geografische regio zal worden gedefinieerd als de kleinste enveloppe die alle locaties van de records bevat. Merk op dat met alle data rekening zal worden gehouden voor deze berekening, ongeacht de veiligheidsparameters. De optie is enkel beschikbaar wanneer de dataset geopunten bevat.

 • Manueel: onder deze optie verschijnt een kaart, wanneer deze is gekozen. Teken een vorm op de geografische regio rechts die overeenstemt met de data van de dataset of plak een GeoJSON nadat u op de kaart heeft geklikt.

Tijdzone

Forceert de weergave van de dataset om de gedefinieerde tijdzone voor de datum en de datumtijdvelden te gebruiken. Het voorkomt dat de weergaves van een dataset afhangen van de tijdzone waarop de computer van de gebruiker is ingesteld.

 1. Klik op de pijl rechts van het tekstvak. Er verschijnt een drop down-selectie van tijdzones.

 2. Klik op de gekozen tijdzone.

Opmerking

Het is ook mogelijk om in het tekstvak te schrijven. Overeenkomstige resultaten verschijnen: klik op een resultaat om het te selecteren.

Licensing & Attribution

Naam

Omschrijving

Gebruik

Licentie

Licentie die gekoppeld is aan de dataset.

 1. Klik op de pijl rechts van het tekstvak. Er verschijnt automatisch een keuzelijst licences defined for the domain.

 2. Klik op de gekozen licentie.

Publisher

Naam van de persoon of organisatie die de dataset publiceert.

Noteer de naam van de publisher in het tekstvak. Er verschijnt een lijst van al gebruikte namen van publishers die overeenstemmen met de letters die je net hebt genoteerd. Het is mogelijk een van deze namen aan te klikken om ze opnieuw te gebruiken.

Referentie

Link naar de bron van de dataset.

Voer de URL van de referentie van de dataset in het tekstvak in.

Toewijzingen

Link naar een bron van de dataset die om wettelijke redenen vermeld zou moeten worden (bijv. wanneer de licentie vereist dat een specifieke bron of organisatie wordt vermeld).

Voer de URL van de bron in het tekstvak in.

Belangrijk

Gepersonaliseerde standaard metadata kan op verzoek aangemaakt en geactiveerd worden. Gelieve contact op te nemen met Opendatasoft voor meer informatie over gepersonaliseerde standaard metadata.