Standaard metadata

Standaard metadata zijn gebruikelijk voor elk Opendatasoft-portaal. Het zijn de standaard metadata van elke dataset. Ze zouden in het informatietabblad van de bewerkingsinterface van een dataset moeten worden geconfigureerd. Eenmaal de dataset is gepubliceerd, zal de standaard metadata weergegeven staan in het informatietabblad van de dataset (front office).

Zie onderstaande tabel voor meer informatie over de beschikbare metadata en hoe u ze kunt configureren.

Naam

Omschrijving

Gebruik

Titel

Titel van de dataset. Enkel metadata die boven de bewerkingstabbladen van de interface staan in plaats van in het informatietabblad.

Noteer de titel van de dataset in het tekstvak. Alle bijzondere karakters worden ondersteund. Het wijzigen van de titel wijzigt de technische identifier van de dataset niet.

Identifier

Technische identifier van de dataset.

 1. Klik om de knop "Identifier wijzigen".

 2. Wijzig de huidige identifier van de dataset.

 3. Klik op de knop "Wijzigen" omdat met de wijzigingen rekening wordt gehouden.

Waarschuwing

Het wijzigen van de technische identifier van een dataset zou er kunnen voor zorgen dat applicaties van derden deze niet meer kunnen gebruiken. Embedded weergaves uit de dataset zullen ook niet meer werken. Merk ook op dat eenmaal de dataset is gepubliceerd, de technische identifier niet meer kan worden gewijzigd.

Datum laatste wijziging

Datum waarop de dataset voor het laatst is gewijzigd.

De datum kan zowel manueel als automatisch worden ingesteld.

 • Om de datum manueel in te stellen, klik op de knop "Instellen naar nu". Klik op deze knop telkens wanneer de datum van laatste wijziging moet worden bijgewerkt.

 • Om de datum automatisch in te stellen, afhankelijk van welke actie zou moeten leiden tot de datumwijziging, klik ofwel op één ofwel op beide:

  • het vakje "Automatisch updaten wanneer metadata is gewijzigd",

  • het vakje "Automatisch updaten wanneer data is gewijzigd".

Taal

Taal van de gegevens in de dataset.

 1. Klik op het drop down-menu.

 2. Kies de taal uit het Domein talen of andere talen die beschikbaar zijn.

Geografisch gebied

Geografisch gebied van de gegevens in de dataset. Deze metadata is rechtstreeks gelinkt aan de minikaart die weergegeven wordt in de front office van het portaal : Wanneer de metadata van het geografische gebied is ingesteld voor een dataset zal een eindgebruiker deze kunnen terugvinden via een geografische zoekopdracht van de catalogus.

Vink het vakje van de gekozen optie uit de volgende aan:

 • Geen (standaard): het geografisch gebied wordt niet ingesteld voor de dataset, die daardoor niet kan worden opgezocht met behulp van de minikaart.

 • Berekend op basis van gegevens: het geografisch gebied wordt gedefinieerd als de kleinste enveloppe die alle locaties van de records bevat. Merk op dat met alle gegevens rekening wordt gehouden bij de berekening, ongeacht de veiligheidsparameters. De optie is enkel beschikbaar wanneer de dataset geografische punten bevat.

 • Handmatig getekend op een kaart: er verschijnt een kaart onder deze optie wanneer deze is aangevinkt. Teken een vorm op het geografisch gebied rechts dat overeenstemt met de gegevens van de dataset.

 • Geplakte GeoJSON-vorm: er verschijnt een tekstvak onder deze optie wanneer deze is aangevinkt. Plak de GeoJSON-vorm van het geografisch gebied rechts dat overeenstemt met de gegevens van de dataset.

Omschrijving

Beschrijving van de dataset.

Noteer een beschrijving van de dataset in het tekstvak. HTML wordt aanvaard. Er is een reeks formatteringsopties beschikbaar in de grijze balk bovenaan het tekstvak: ga met de cursor over de knoppen voor meer informatie en klik op de knoppen om een formatteringsoptie te gebruiken.

Thema's

Thema('s) waartoe de dataset behoort. Datasetthema's zijn één van de catalogusfilters die beschikbaar zijn in de front office van een Opendatasoft-portaal.

 1. Klik op het tekstvak. Er verschijnt automatisch een drop down-selectie van de thema's die gedefinieerd zijn voor de dataset.

 2. Klik op het gekozen thema.

 3. (optioneel) Om een ander thema aan de dataset toe te voegen, klik op de knop + rechts van het tekstvak.

 4. (optioneel) Volg de stappen 1 en 2 van deze procedure.

Opmerking

Het is ook mogelijk om thema's toe te voegen die niet in de drop down-selectie staan. Noteer hiervoor een nieuw themalabel in het tekstvak en druk op Enter.

Kernwoorden

Trefwoord(en) om de dataset te definiëren en beter terug te vinden door middel van zoekopdrachten. Trefwoorden zijn één van de catalogusfilters die beschikbaar zijn in de front office van een Opendatasoft-portaal.

 1. Noteer een trefwoord in het tekstvak. Het mag bijzondere karakters bevatten en bestaan uit één of meerdere woorden.

 2. (optioneel) Een lijst van al gebruikte trefwoorden verschijnt die overeenstemmen met de letters die net genoteerd werden in het tekstvak. Het is mogelijk om een van deze trefwoorden aan te klikken om ze opnieuw te gebruiken.

 3. Eenmaal het trefwoord is geselecteerd of genoteerd, druk op Enter:

 4. (optioneel) Om andere trefwoorden toe te voegen, herhaal stappen 1 tot 3 van deze procedure.

Licentie

Licentie die gekoppeld is aan de dataset.

 1. Klik op de pijl rechts van het tekstvak. Er verschijnt een drop down-selectie van de belangrijkste open data-licenties.

 2. Klik op de gekozen licentie. Wanneer de juiste licentie niet in de selectie staat, noteer deze dan in hetzelfde tekstvak.

Tijdzone

Forceert de weergave van de dataset om de gedefinieerde tijdzone voor de datum en de datumtijdvelden te gebruiken. Het voorkomt dat de weergaves van een dataset afhangen van de tijdzone waarop de computer van de gebruiker is ingesteld.

 1. Klik op de pijl rechts van het tekstvak. Er verschijnt een drop down-selectie van tijdzones.

 2. Klik op de gekozen tijdzone.

Opmerking

Het is ook mogelijk om in het tekstvak te schrijven. Overeenkomstige resultaten verschijnen: klik op een resultaat om het te selecteren.

Publisher

Naam van de persoon of organisatie die de dataset publiceert.

Noteer de naam van de publisher in het tekstvak. Er verschijnt een lijst van al gebruikte namen van publishers die overeenstemmen met de letters die je net hebt genoteerd. Het is mogelijk een van deze namen aan te klikken om ze opnieuw te gebruiken.

Referentie

Link naar de bron van de dataset.

Voer de URL van de referentie van de dataset in het tekstvak in.

Toewijzingen

Link naar een bron van de dataset die om wettelijke redenen vermeld zou moeten worden (bijv. wanneer de licentie vereist dat een specifieke bron of organisatie wordt vermeld).

Voer de URL van de bron in het tekstvak in.

Belangrijk

Gepersonaliseerde standaard metadata kan op verzoek aangemaakt en geactiveerd worden. Gelieve contact op te nemen met Opendatasoft voor meer informatie over gepersonaliseerde standaard metadata.