Metadata configureren

Metadata kunnen beschouwd worden als de gegevens die de dataset zelf beschrijven. Het is inderdaad een reeks velden die, eenmaal ze is ingevuld, de dataset en de gegevens die ze bevat, beschrijven. Het invullen van de metadata van een dataset is echt belangrijk. Het helpt ervoor zorgen dat de dataset kan worden teruggevonden, begrepen en hergebruikt door gebruikers. Metadata over de interoperabiliteit, wanneer deze zijn geactiveerd, zijn net zo belangrijk: ze helpen ervoor zorgen dat andere systemen de inhoud van de dataset kunnen begrijpen.

In het Opendatasoft-platform gebeuren alle metadataconfiguraties in het informatietabblad.

Opmerking

De Information tab bevat ook een Attachments tab die toelaat bestanden te uploaden die betrekking hebben op de dataset (bijv. informatiedocumenten om in detail de velden en data uit te leggen, methodologiedocumenten over hoe de data werden ingezameld, enz.).

Metadata worden niet gestript uit geüploade bestanden. De tags kunnen gevoelige informatie blootstellen, zoals geolocatiegegevens of informatie over het toestel.

Alvorens bestanden te uploaden, zorg ervoor dat u metadata stript die u privé wilt houden.

Information tab when publishing a new dataset, to configure the metadata of the dataset

Er zijn 4 soorten metadata in het Opendatasoft-platform:

  • Standaard metadata: basismetadata die weergegeven worden in de front office voor de gebruikers.

  • Metadata over de interoperabiliteit (op verzoek): bedoeld voor automatisch gebruik door andere systemen voor interoperabiliteitsdoeleinden of om in overeenstemming te zijn met de regelgeving.

  • Admin metadata (op verzoek): enkel bedoeld om te worden gebruikt door beheerders. Daarom worden ze nergens in de front office weergegeven.

  • Applicative metadata (op verzoek): bedoeld voor specifieke applicaties en er wordt niet verwacht dat ze rechtstreeks door gebruikers worden gebruikt. In de meeste gevallen zullen de gebruikers er nooit toegang toe hebben of ze zelf nooit kunnen bewerken. Ze kunnen zichtbaar zijn vanuit de front office maar ook via de Opendatasoft Search API. De extra metadata zullen niet worden gedocumenteerd in de documentatie. Voor meer informatie over deze metadata gelieve contact op te nemen met Opendatasoft.