Admin metadata

Admin metadata worden op verzoek geactiveerd omdat ze volledig gepersonaliseerd zijn. Ze zouden moeten worden geconfigureerd in het informatietabblad van de bewerkingsinterface van de dataset in een specifiek tabblad dat weergegeven staan onder de standaard metadata. Admin metadata zijn niet bedoeld om te worden meegedeeld aan gebruikers. Daarom worden ze niet waar ook in de front office weergegeven.

Belangrijk

Gelieve contact op te nemen met Opendatasoft voor het aanmaken en activeren van admin metadata. We zullen de volgende informatie nodig hebben om deze metadata aan te maken:

  • Naam van de groep van admin metadata (die is het label van het verbonden tabblad in het informatietabblad)

  • Naam van elke metadata en het type ervan (bijv. tekst, datum, enz.)