Zip Code to Geo Coordinates processor

Deze processor gebruikt een Franse postcode om een geografische coördinaat te genereren.

De Zip Code to Geo Coordinates processor is beschikbaar voor de volgende landen:

  • Frankrijk

  • Duitsland

  • de VS

De processor instellen

Om de parameters van de Zip Code to Geo Coordinates processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Country

Land van de postcode (enkel Frankrijk, Duitsland of de VS)

ja

Postcode

Veld dat de Franse postcode bevat die geografisch moet worden gecodeerd

ja

Geografische vormen ophalen

Indien aangevinkt: de processor haalt de geografische vorm op die overeenstemt met de postcode alsook het geografisch punt

nee

Outputveld

Veld dat de gegenereerde WSG84-coördinaten bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja