Transpose columns to rows-processor

Deze processor transformeert labels in veldwaarden.

Voorbeeld: wanneer een dataset, die een geschat aantal inwoners in Frankrijk, het VK en de V tussen 2020 en 2050 bevat, er aanvankelijk uitziet als in de onderstaande tabel, is het vrij moeilijk om deze te analyseren en er bijvoorbeeld betekenisvolle weergaven uit te halen.

Naam van het land

2020 2030 2050

Frankrijk

70 000 000 80 000 000 100 000 000

VK

65 000 000 70 000 000 90 000 000

VS

350 000 000 400 000 000 450 000 000

Met onderstaande representatie is het evenwel mogelijk om relevante facetten in te stellen en de gegevens te analyseren omdat deze gegevens op een betere manier zijn geordend. De Transpose fields processor laat toe om van de bovenstaande representatie naar de onderstaande te gaan via het aanmaken van een nieuw veld met de vorige veldtitels (Jaar) en een ander nieuw veld met de overgebleven waarden (Inwoners).

Naam van het land

Jaar

Inwoners

Frankrijk

2020 70 000 000

VK

2020 65 000 000

VS

2020 350 000 000

Frankrijk

2030 80 000 000

VK

2030 70 000 000

VS

2030 400 000 000

Frankrijk

2050 100 000 000

VK

2050 90 000 000

VS

2050 450 000 000

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters van de Transpose columns to rows-processor in te stellen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Vaste velden

Lijst van velden die als dusdanig behouden worden

ja

Vaste velden omkeren

Indien aangevinkt: de velden die gekozen zijn in de parameter Vaste velden worden omgezet in plaats van dat deze als dusdanig worden behouden en de overige velden zullen evenwel beschouwd worden als vaste velden

nee

Label voor titel kolom

Naam van het nieuw aangemaakt veld dat de vorige veldtitels bevat

ja

Label voor waarde kolom

Naam van het nieuw aangemaakt veld dat de vorige recordwaarden bevat

ja

Eén lijn

Indien aangevinkt: recordwaarden zullen niet worden opgesplitst in verschillende lijnen voor elke mogelijke waarde, maar gescheiden worden door een welbepaald scheidingsteken

nee

Scheidingsteken

In te vullen indien One line is ingesteld. Specificeert het karakter dat gebruikt moet worden om de waarden in het nieuwe veld te scheiden

nee