Transform boolean columns to multivalued field processor

Deze processor zet echte waarden uit boolean velden om in een veld met meerdere waarden.

De processor instellen

Om de parameters van de Transform boolean columns to multivalued field processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Boolean velden

Boolean velden uit de dataset

ja

Waarden die beschouwd worden als "onwaar"

Alle waarden uit de boolean velden van de dataset die beschouwd worden als "onwaar"

ja

Leeg veld is "onwaar"

Stel in indien de lege velden uit de dataset beschouwd moeten worden als "onwaar"

nee

Gebruik labels in plaats van veldnamen

Stel in indien de voormalige boolean velden in het nieuwe veld met meerdere waarden moet worden weergegeven met hun labels of met hun veldnamen (m.a.w. hun technische identifiers)

nee

Verwijder boolean velden na verwerking

Stel in indien boolean velden, die in de processor gebruikt worden, na verwerking verwijderd moeten worden uit de dataset

nee

Scheidingsteken

Scheidingsteken dat gebruikt moet worden om records met meerdere waarden te scheiden van het nieuwe veld. Het standaard scheidingsteken is ",".

nee

Outputveld

Veld waarin de records met meerdere waarden staan uit de boolean velden die gebruikt worden in de processor. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja