Split text-processor

Deze processor laat toe een veldwaarde te splitsen en het Nth-element te extraheren in een nieuw veld.

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters van de Split text-processor in te stellen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld

Veld dat de waarde bevat die moet worden gesplitst

ja

Scheidingsteken

Gekozen string of karakter om de splitsing te markeren

ja

Index

Index van het element dat moet worden geëxtraheerd in het nieuwe veld, met andere woorden, het nummer van het deel dat zal worden geëxtraheerd. De nummering begint bij 1.

ja

Outputveld

Veld waar de geëxtraheerde waarde wordt weergegeven. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit een lijst of een nieuw veld dat speciaal hiervoor werd aangemaakt (kies in dit geval Invoertekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja