Skip records processor

Deze processor laat toe records uit een dataset over te slaan.

De processor instellen

Om de parameters van de Skip records processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld

Veld dat de recordwaarde bevat die moet worden verwijderd

ja

Waarde om over te slaan

Waarde die moet worden verwijderd uit de records van het veld

Opmerking

Het is mogelijk om een uitdrukking te schrijven in plaats van een waarde te schrijven. Schrijf een gelijkheidsteken "=" aan het begin om in uitdrukkingsmodus in te voeren (zie Expression processor documentatie voor meer informatie over uitdrukkingen).

nee

Exacte match

Indien aangevinkt: het veld moet de precieze waarde bevatten die vermeld staat in de parameter Waarde om over te slaan. Indien uitgevinkt: het veld moet minstens datgene bevatten wat vermeld staat in de parameter Waarde om over te slaan.

nee

Behouden in plaats van overslaan

Indien aangevinkt: de waarde die vermeld staat in de parameter Waarde om over te slaan zal behouden worden in plaats van worden overgeslagen, en alle andere waarden zullen worden overgeslagen.

nee