Simplify Geo Shape processor

Deze processor vereenvoudigt de geografische vorm om de verwerkingstijd te verkorten en de omvang van de dataset te verkleinen.

Opmerking

Bij het vereenvoudigingsproces zal de topologie van de geografische vormen niet worden gerespecteerd.

De processor instellen

Om de parameters van de Simplify Geo Shape processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Tolerantie (vereenvoudigingsniveau)

Waarde onder welke de tussenpunten zullen worden onderdrukt. Afhankelijk van de complexiteit van de vorm kunnen verschillende toleranties worden getest: de idee zou kunnen zijn om te beginnen met een tolerantiewaarde van 0.0001 en om nog verder te vereenvoudigen, om een macht van tien te gebruiken, bijv. 0.001, daarna 0.01. Wanneer de tolerantie te hoog is, zullen de vormen te veel vereenvoudigd zijn en onherkenbaar worden. Gebruik de voorbeeldweergave om te weten te komen welke tolerantie het best werkt.

ja