Set timezone-processor

Deze processor laat toe om de tijdzone van een datum/tijdveld te forceren.

Opmerking

Standaard staan datum/tijdrecords in de UTC tijdzone.

Voorbeeld: wanneer een dataset een datum/tijdveld bevat met een afwezige ("2016-12-08T08:51:53") of onjuiste ("2016-12-08T08:51:53Z") tijdzone, kan de processor de tijdzone forceren ("2016-12-08T08:51:53+00:00" wanneer de tijdzone bijvoorbeeld ingesteld is op UTC).

Belangrijk

Met de Set timezone-processor kunt u enkel een verkeerde tijdzone verbeteren of er een definiëren wanneer er geen standaard is ingesteld. Er is een andere manier om de tijdzone waarin de data zullen worden weergegeven te beheren: de Timezone metadata (zie Standard metadata).

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters van de Set timezone-processor in te stellen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld

Datum/tijdveld dat de datum bevat

ja

Tijdzone

Tijdzone die op het datum/tijdveld moet worden toegepast

ja