Set Timezone processor

Deze processor laat toe om de tijdzone van een datum/tijdveld te forceren.

Opmerking

Standaard staan datum/tijdrecords in de UTC tijdzone.

Voorbeeld: wanneer een dataset een datum/tijdveld bevat met een afwezige ("2016-12-08T08:51:53") of onjuiste ("2016-12-08T08:51:53Z") tijdzone, kan de processor de tijdzone forceren ("2016-12-08T08:51:53+00:00" wanneer de tijdzone bijvoorbeeld ingesteld is op UTC).

De processor instellen

Om de parameters van de Set Timezone processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld

Datum/tijdveld dat de datum bevat

ja

Tijdzone

Tijdzone die op het datum/tijdveld moet worden toegepast

ja