Retrieve Administrative Divisions processor

Deze processor gebruikt een geografisch punt om informatie (naam, code en geografische vormen) terug te vinden van administratieve afdelingen.

De Retrieve Administrative Divisions processor is beschikbaar voor de volgende landen:

 • Australië

 • België

 • Canada
 • Engeland

 • Frankrijk

 • Duitsland

 • Mexico
 • Nederland

 • Portugal
 • Schotland

 • Spanje

 • Zweden

 • Zwitserland

 • Verenigd Koninkrijk

 • Verenigde Staten

 • Wales
 • Wereld

De processor instellen

Om de parameters van de Retrieve Administrative Divisions processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Geo Point

Veld dat het geografisch punt bevat dat de processor zal gebruiken om de administratieve afdelingen terug te vinden

ja

Country

Kies het land waar het geografisch punt is gelegen. Wanneer de geografische punten niet beperkt zijn tot één enkel land, gebruik dan het land "Wereld".

ja

Administrative Level

Kies een administratief niveau van het gekozen land. Wanneer u het land "Wereld" kiest, is dit een keuze tussen 1 (grootste schaal) en 7 (kleinste schaal). Zie het deel Referentiesystemen om te weten welke administratieve niveaus er beschikbaar zijn afhankelijk van het land waar het geografisch punt ligt en om te weten waar de niveaus daadwerkelijk mee overeenstemmen.

ja

Output Divison Name

Veld waarin de naam van de gekozen administratieve afdeling wordt weergegeven. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit een lijst of een nieuw veld dat speciaal hiervoor werd aangemaakt (kies in dit geval Invoertekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja

Output Division Code

Veld waarin de code van de gekozen administratieve afdeling wordt weergegeven. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit een lijst of een nieuw veld dat speciaal hiervoor werd aangemaakt (kies in dit geval Invoertekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja

Output Division Geo Shape

Veld waarin de geografische vorm van de gekozen administratieve afdeling wordt weergegeven. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit een lijst of een nieuw veld dat speciaal hiervoor werd aangemaakt (kies in dit geval Invoertekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja

Referentials

Wanneer een echt land wordt gekozen, stemmen de administratieve niveaus overeen met dat land dat expliciet staat geschreven. Wanneer evenwel het land "Wereld" wordt gekozen, moet een administratief niveau tussen 1 en 7 worden gekozen. Zie onderstaande tabel om een idee te hebben van welke de administratieve niveaus er voor elk land momenteel beschikbaar zijn in de processor.

Opmerking

Wanneer het land "Wereld" wordt gekozen, zal de processor proberen de afdelingen op te halen die overeenstemmen met het gekozen niveau (tussen 1 en 7). In sommige gevallen kunnen de resultaten echter irrelevant zijn aangezien de administratieve afdelingen niet homogeen gemaakt zijn over landen heen (bijv. de Franse "cantons" zullen het niveau 4 hebben terwijl de Zwitserse "kantons" het niveau 2 zullen hebben).

Opmerking

Wanneer de gebruikte referential een vergunning met verplichte toekenning heeft, zal door het gebruik van de Retrieve Administrative Divisions-processor de toekenning worden overgedragen.

Selecteer een land

Selecteer een administratief niveau