Replace via regular expression-processor

Deze processor laat toe om elk deel van een tekst, een getal of een combinatie van beide te vervangen of te verwijderen.

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters van de Replace via regular expression-processor in te stellen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Standaard waarde

Veld

Veld dat de waarden bevat die moeten worden vervangen of verwijderd.

ja

 

Alle velden

Indien aangevinkt: alle velden uit de dataset worden verwerkt met de Replace via Regexp processor

nee

 

Regelmatige uitdrukking

Regelmatige uitdrukking om te bepalen welk deel van de waarden zal worden vervangen of verwijderd. Zie http://en.wikipedia.org/wiki/Regular_expression voor meer informatie over hoe u een regelmatige uitdrukking kunt schrijven. Het is ook mogelijk om regelmatige uitdrukkingen te testen met een online debugger tool, zoals Regex101.

ja

 

Nieuwe waarde

Indien de veldwaarde die bepaald is met de regelmatige uitdrukking vervangen wordt, noteer dan de nieuwe waarde die de oude moet vervangen. Indien de veldwaarde die bepaald is met de regelmatige uitdrukking verwijderd wordt, dient u deze parameter leeg te laten.

nee

 

Hoofdletterongevoelige regelmatige uitdrukking

Indien aangevinkt: de regelmatige uitdrukkingen zijn hoofdlettergevoelig

nee

onwaar

Regelmatige uitdrukking over meerdere lijnen

Indien aangevinkt: elke nieuwe lijn markeert het begin van het andere lijn. Meer informatie over de meerlijnenoptie in de Python-documentatie <https://docs.python.org/2/library/re.html#re.MULTILINE>`_.

nee

onwaar

'.' karakter stemt overeen met nieuwe lijnen

Indien aangevinkt: '.'-karakter dat ook nieuwe lijnen omvat. Meer informatie over het '.'-karakter in de Python-documentatie <https://docs.python.org/2/library/re.html#re.DOTALL>`_.

nee

onwaar

Voorbeeld

Om slechts een deel van een getal te behouden dient de Replace via Regexp processor te worden gebruikt. Het is mogelijk om enkel de regiocode van een Franse postcode te behouden (bijv. van 44100 [Nantes], om enkel 44 [Loire-Atlantique] te behouden).