Replace Text processor

Deze processor laat toe om tekst in een veld te vervangen door een nieuwe tekst.

De processor instellen

Om de parameters van de Replace Text processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Standaard waarde

Veld

Veld dat de tekst bevat die vervangen moet worden

ja

 

Alle velden

Indien aangevinkt: alle velden uit de dataset worden verwerkt met de Replace Text processor

nee

onwaar

Oude waarde

Waarde die moet worden vervangen

nee

 

Nieuwe waarde

Nieuwe waarde om de oude te vervangen

nee