Normalize Unicode values processor

Deze processor laat toe om content in unicode te normaliseren met gebruik van de Normalization Form Canonical Composition (NFC).

De processor instellen

Om de parameters van de Normalize Unicode values processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Velden

Velden die de waarden in unicode bevatten die moeten worden genormaliseerd

ja

Alle velden

Indien aangevinkt: alle velden uit de dataset worden verwerkt met de Normalize Unicode values processor

nee