Normalize Projection Reference processor

Deze processor verwerkt een geografisch punt of een geografische vorm met een projectiesysteem dat verschillend is van een WGS84 veld. De veldwaarde die ander een geografisch punt of een andere geografische vorm bevat dan een WGS84-representatie, wordt vervangen met de WGS84-representatie ervan.

Bijvoorbeeld: wanneer de EPSG-code is ingesteld op``27572`` zal de processor van oordeel zijn dat het oorspronkelijke geografische veld coördinaten bevat uitgedrukt in Lambert Zone II.

Opmerking

De input moet uitgedrukt zijn met dezelfde logica als een WGS84 geografische coördinaat: Y,X.

De processor instellen

Om de parameters van de Normalize Projection Reference processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld

Veld dat zal worden genormaliseerd en dat een geografisch punt of een geografische vorm met een ander projectiesysteem dan WGS84 bevat

ja

Bron EPSG-code

EPSG code van het bron coördinatensysteem

ja