Normalize date processor

Deze processor laat toe een datum te ontleden waarvan het formaat niet automatisch begrepen wordt door het platform.

Voorbeeld: wanneer een datum geschreven is in het formaat dd/mm/YYYY (formaat dat vaak gebruikt wordt in Frankrijk; bijvoorbeeld 09/10/2017 voor 9 oktober 2017), zal het platform standaard de datum en de maand omkeren op basis van het ideale ISO 8601 formaat YYYY-mm-dd (09/10/2017 zal vervolgens door het platform begrepen worden als 10 september 2017).

Opmerking

Denk eraan dat het ideale datumformaat het ISO 8601-formaat is, zijnde "YYYY-mm-dd".

De processor instellen

Om de parameters van de Normalize date processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld

Veld dat de datum bevat die niet begrepen wordt door het platform

ja

Datumformaat

Datumformaatpatroon van de verkeerd begrepen datum (zie de Datumformaatpatroon-aanwijzingen hieronder om deze parameter in te vullen)

ja

Datumformaatpatroon

Een patroon is een willekeurige string die een of meerdere richtlijnen bevat. Gebruik deze richtlijnen om in de Datumformaatparameter te schrijven wat het juiste, huidige formaat is van de datum die het platform niet begreep. Dankzij de processor zal het platform het opgegeven patroon volgen om zo het formaat van de datum te kunnen begrijpen.

Richtlijn

Betekenis

Voorbeeld

%a

Weekdag als de afgekorte naam van locale's

Zon, Maa, ..., Zat

%A

Weekdag als de volledige naam van locale's

Zondag, Maandag, ..., Zaterdag

%w

Weekdag als een decimaal getal, waarbij 0 staat voor zondag en 6 staat voor zaterdag

0, 1, ..., 6
%d

Dag van de maand als een decimaal getal aangevuld met nullen

01, 02, ..., 31
%b

Maand als de afgekorte naam van locale's

Jan, Feb, ..., Dec
%B

Maand als de volledige naam van locale's

Januari, Februari, ..., December

%m

Maand als een decimaal getal aangevuld met nullen

01, 02, ..., 12
%y

Jaar zonder eeuw als een decimaal getal aangevuld met nullen

00, 01, ..., 99
%Y

Jaar met eeuw als een decimaal getal

1970, 1988, 2001, 2013
%H

Uur (24-uurklok) als een decimaal getal aangevuld met nullen

00, 01, ..., 23
%I

Uur (12-uurklok) als een decimaal getal aangevuld met nullen

01, 02, ..., 12
%p

Equivalent van locale's van ofwel AM of PM

AM, PM
%M

Minuut als een decimaal getal aangevuld met nullen

00, 01, ..., 59
%S

Seconde als een decimaal getal aangevuld met nullen

00, 01, ..., 59
%f

Microseconde als een decimaal getal, aangevuld met nullen aan de linkerzijde

000000, 000001, ..., 999999
%j

Dag van het jaar als een decimaal getal aangevuld met nullen

001, 002, ..., 366
%U

Nummer van de week van het jaar (zondag als de eerste dag van de week) als een zero-padded decimaal getal. Alle dagen in een nieuw jaar die voorafgaan aan de eerste zondag worden beschouwd te liggen in week 0

00, 01, ..., 53
%W

Nummer van de week van het jaar (maandag als de eerste dag van de week) als een decimaal getal. Alle dagen in een nieuw jaar voorafgaand aan de eerste maandag worden beschouwd te liggen in week 0

00, 01, ..., 53

Voor de richtlijnen %a, %A, %b, %B en %p ondersteunen we enkel weergaves van de waarden ervan in de lokale en_US.