Nominatim geocoder-processor

Belangrijk

Deze processor is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met het support team van Opendatasoft indien u wenst dat deze processor op uw domein wordt geactiveerd.

Met deze processor kunt u adressen met volledige tekst geocoderen door gebruik te maken van de OpenStreetMap Nominatim service.

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters van de Nominatim geocoder-processor in te stellen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Adres

Veld dat de adressen met volledige tekst omvat die moeten worden gegeocodeerd

ja

Postcode

Veld waarin de postcode staat

ja

Stad

Veld waarin de naam van de stad staat

nee

Outputveld

Veld dat de gegenereerde WSG84-coördinaten bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja