Meta expression-processor

Belangrijk

Deze processor is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met het support team van Opendatasoft indien u wenst dat deze processor op uw domein wordt geactiveerd.

Deze processor laat toe een uitdrukking te schrijven en het resultaat ervan toe te passen op verschillende velden van de dataset.

Belangrijk

Zie de documentatie over de Expression processor voor meer informatie over hoe u een uitdrukking kunt schrijven. Zowel de Expression als de Meta expression-processoren werken op dezelfde manier, met als grootste verschil dat wanneer de Meta expression-processor wordt gebruikt, het/de veld(en) weergegeven zouden moeten worden door middel van een "X".

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters in te stellen van de Meta expression-processor.

Label

Omschrijving

Verplicht

Meta-uitdrukking

Patroon van de uitdrukking. Gebruik "X" om het/de veld(en) weer te geven.

ja

Velden

Velden waarop de meta-uitdrukking zal worden toegepast. Klik op het icoon + naast het keuzemenu om een ander veld toe te voegen waarop de meta-uitdrukking zal worden toegepast

ja