Geomasking processor

Deze processor biedt privacybescherming door een geografische locatie te benaderen binnen een welbepaalde radius.

De processor instellen

Om de parameters van de Geomasking processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Standaard waarde

Veld

Veld dat de coördinaten bevat die moeten worden benaderd

ja

 

Minimale afstand (in meter)

Minimumniveau voor het verplaatsen van het geografisch punt

nee

1000

Maximale afstand (in meter)

Maximumniveau voor het vervangen van het geografisch punt

nee

3000