GeoJoin processor

Deze processor haalt geografische vormen van administratieve afdelingen op voor een welbepaald land en referentie (postcode, landcode, enz.).

Elk land heeft specifieke referenties die weergegeven staan in onderstaand deel. De GeoJoin processor is beschikbaar voor de volgende landen:

 • Australië

 • België

 • Canada

 • Frankrijk

 • Duitsland

 • Mexico

 • Nederland

 • Portugal

 • Spanje

 • Zweden

 • Zwitserland

 • Verenigd Koninkrijk

 • Verenigde Staten

 • Wereld

Hij is ook beschikbaar voor de wereld, m.a.w. het is mogelijk om de geografische vorm terug te vinden van om het even welk ander land dan diegene die hierboven in de lijst zijn opgenomen. Enkel de geografische vorm van het land zal evenwel worden teruggevonden. De processor kan geen geografische vormen terugvinden voor administratieve afdelingen op een kleinere schaal.

De processor instellen

Om de parameters van de GeoJoin processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen voor de algemene parameters. Afhankelijk van het gekozen land, zie de referenties in het deel Referentials.

Label

Omschrijving

Verplicht

Country

Land van waaruit de geografische vormen van de administratieve afdelingen moeten worden opgehaald

ja

Depot

Referentie die door de processor wordt gebruikt om de geografische vormen op te halen (zie het deel Referentials hieronder om te weten welke administratieve afdelingen beschikbaar zijn, afhankelijk van het gekozen land)

ja

Lokale sleutel

Veld van de dataset waarin de referentie staat van de administratieve afdeling die overeenstemt met de referentie die gekozen is in de parameter Repository

ja

Outputveld

Veld waarin de geografische vormen worden weergegeven. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja

Referentials

Om de Repository in te stellen, dient u de aanwijzingen in de tabel van het gekozen land te volgen. In onderstaande tabel worden de samenvoegsleutels weergegeven die gebruikt worden door Geojoin.

Opmerking

Wanneer de gebruikte referential een vergunning met verplichte toekenning heeft, zal door het gebruik van de Geojoin-processor de toekenning worden overgedragen

Selecteer een land

Selecteer een administratief niveau

Selecteer een jaar