GeoHash to GeoJSON-processor

Belangrijk

Deze processor is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met het support team van Opendatasoft indien u wenst dat deze processor op uw domein wordt geactiveerd.

Deze processor converteert goehashes (korte strings van letters en digits waarmee een geografische locatie wordt gecodeerd) naar een GeoJSON-voorwerp.

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters van de GeoHash to GeoJSON-processor in te stellen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Geohash-veld

Veld dat de geohashes bevat

ja

Outputveld

Veld waarin het GeoJSON-voorwerp zal staan. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen is uit de lijst of een nieuw veld dat speciaal hiervoor werd aangemaakt (kies in dat geval Invoer tekst uit de lijst en typ de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja