Geocode with PDOK processor

Belangrijk

Deze processor is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met het support team van Opendatasoft indien u wenst dat deze processor op uw domein wordt geactiveerd.

Deze processor laat toe om adressen in Nederland geografisch te coderen door gebruik te maken van de PDOK service.

De processor instellen

Om de parameters van de Geocode with PDOK processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Adres

Veld dat het adres in Nederland bevat

ja

Outputveld

Veld dat de gegenereerde WSG84-coördinaten bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja