Geocode with Google processor

Belangrijk

Deze processor is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met het support team van Opendatasoft indien u wenst dat deze processor op uw domein wordt geactiveerd.

Deze processor laat u toe de geografische code te bepalen van adressen die volledig uit tekst bestaan door de geocoding API van Google te gebruiken.

Voor deze processor is een Google API-sleutel vereist.

De API-sleutel instellen

Om een Google API-sleutel in te stellen om deze processor te kunnen gebruiken:

  1. Verlaat het tabblad Catalogus en klik op het tabblad Configuratie in het back office-menu.

  2. Klik op het tabblad Dataverwerking van het configuratiemenu.

  3. Vul in het deel Google geocoding API de volgende parameters in: API-sleutel, Business Client ID en Private sleutel.

  4. Klik op de knop Opslaan bovenaan de pagina.

De processor instellen

Nadat u de Google API-sleutel in het platform heeft ingesteld, is de Geocode with Google processor klaar voor gebruik.

Om de parameters van de Geocode with Google processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Adres

Veld waarin het adres van de geografische code staat

ja

Postcode

Veld waarin de postcode staat

nee

Stad

Veld waarin de naam van de stad staat

nee

Staat

Veld waarin de naam van de staat staat

nee

Country

Veld waarin de naam van het land staat

nee

Outputveld

Veld dat de gegenereerde WSG84-coördinaten bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja