Geocode met de Census Bureau (USA) processor

Belangrijk

Deze processor is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met het support team van Opendatasoft indien u wenst dat deze processor op uw domein wordt geactiveerd.

Met deze processor kunnen adressen in de VS worden gegeocodeerd door gebruik te maken van de Census Bureau geocoding service.

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters in te stellen om te geocoderen met de Census Bureau processor.

Label

Omschrijving

Verplicht

Straatadres

Veld met het adres in de VS om te geocoderen

ja

Stad

Veld waarin de Amerikaanse stad staat

nee

Staat

Veld waarin de naam van de staat staat

nee

Postcode

Veld waarin de Amerikaanse postcode staat

nee

Outputveld

Veld dat de gegenereerde WSG84-coördinaten bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja