Geocode with BAN (France) processor

Deze processor laat u toe adressen in Frankrijk geografisch te coderen door gebruik te maken van de Base d'Adresses Nationale (BAN) service.

De processor instellen

Om de parameters van de Geocode with BAN processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Adres

Veld dat het Franse adres bevat dat geografisch moet worden gecodeerd

ja

Postcode

Veld dat de Franse postcode bevat

nee

INSEE-code

Veld dat de Franse INSEE-code bevat

nee

Stad

Veld dat de Franse stad bevat

nee

Outputveld

Veld dat de gegenereerde WSG84-coördinaten bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja