Geocode with ArcGIS processor

Deze processor laat u toe de geografische code te bepalen van adressen die volledig uit tekst bestaan door de ArcGIS geocoding API te gebruiken.

Deze processor vereist een ArcGIS API-sleutel.

Opmerking

Deze processor kan gekoppeld worden aan een gepersonaliseerde ArcGIS-geocoder. Gelieve contact op te nemen met het support team van Opendatasoft wanneer u wil dat deze configuratie geactiveerd wordt in uw domein.

De API-sleutel instellen

Om een ArcGIS API-sleutel in te stellen om deze processor te kunnen gebruiken:

  1. Verlaat het tabblad Catalogus en klik op het tabblad Configuratie in het back office-menu.

  2. Klik op het tabblad Dataverwerking van het configuratiemenu.

  3. Vul in het deel ArcGIS geocoding API de volgende parameters in: Client ID, Client secret.

  4. Klik op de knop Opslaan bovenaan de pagina.

De processor instellen

Nadat u de ArcGIS API-sleutel in het platform heeft ingesteld, is de Geocode with ArcGIS processor klaar voor gebruik.

Om de parameters van de Geocode with ArcGIS processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Adres

Veld waarin het adres van de geografische code staat

ja

Postcode

Veld waarin de postcode staat

nee

Stad

Veld waarin de naam van de stad staat

nee

Staat

Veld waarin de naam van de staat staat

nee

Country

Veld waarin de naam van het land staat

nee

Outputveld

Veld dat de gegenereerde WSG84-coördinaten bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja