Compute geo distance-processor

Deze processor berekent de afstand tussen 2 coördinaten. De berekende afstand wordt uitgedrukt in kilometers.

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters van de Compute geo distance-processor in te stellen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Coördinaten A

Veld dat de eerste van de 2 vereiste coördinaten bevat

ja

Coördinaten B

Veld dat de tweede van de 2 vereiste coördinaten bevat

ja

Outputveld

Veld dat de berekende afstand bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja