Extract URLs processor

Deze processor laat toe URL's te extraheren uit HTML- of tekst content. De Extract URLs processor extraheert http en https links in een veld en de links worden vervolgens van elkaar gescheiden door een spatie.

De processor instellen

Om de parameters van de Extract URLs processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld

Veld dat de HTML of tekst content bevat waaruit de URL moet worden geëxtraheerd

ja

Outputveld

Veld waar de geëxtraheerde waarde wordt weergegeven. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit een lijst of een nieuw veld dat speciaal hiervoor werd aangemaakt (kies in dit geval Invoertekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja