Extract HTML processor

Deze processor laat toe om HTML tags uit de waarden van een veld te verwijderen zodat enkel de tekstuele content wordt behouden.

De processor instellen

Om de parameters van de Extract HTML processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld

Veld dat de HTML tags bevat die moeten worden geëxtraheerd

ja