Extract from JSON processor

Deze processor extraheert waarden uit een veld dat een JSON-voorwerp bevat volgens een lijst met iJSON-regels.

Hij maakt doelkolommen aan voor de geëxtraheerde data die automatisch benoemd worden zoals de iJSON-regels maar waarbij puntjes vervangen worden door laag liggende streepjes. Voor elke iJSON-regel wordt een kolom aangemaakt met de geëxtraheerde waarde.

De processor ondersteunt geen iJSON-regels die leiden tot een array (waarbij een .item in de regel staat).

De processor instellen

Om de parameters van de Extract from JSON processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Voorbeeld

Veld

Naam van het veld waarin het JSON-voorwerp staat

data

iJSON-regels

Toe te passen iJSON-regels om data te extraheren uit het bovenstaande JSON-voorwerp. Een iJSON-regel is opgebouwd met de namen van alle velden uit de JSON-root naar de data die geëxtraheerd moeten worden, gescheiden door een puntje.

block.metaB

Voorbeeld

Het onderstaande JSON-voorwerp staat in een tekstveld:

{ "metaA": "Joe",
 "bloc" : {
    "metaB" : "valueB",
    "int": 5,
    "boolean": false
   },
 "sub" : { "sub_sub" : "sub_value"}
}
 • u zal de waarde Joe kunnen extraheren met deze regel: metaA

 • u zal de waarde valueB kunnen extraheren met deze regel: bloc.metaB

 • u zal de waarde 5 kunnen extraheren met deze regel: bloc.int

 • u zal de waarde sub_value kunnen extraheren met deze regel: sub.sub_sub

 • De regel bloc zal het JSON-voorwerp extraheren:

  {
    "metaB" : "valueB",
    "int": 5,
    "boolean": false
  }