Expand multivalued field

Deze processor splitst de waarden in een veld met meerdere waarden in verschillende records.

De processor instellen

Om de parameters van de Expand multivalued field-processor in te stellen, volg de aanwijzingen uit onderstaande tabel.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld met meerdere waarden

Veld met meerdere waarden om op te splitsen in verschillende records

Ja

Scheidingsteken

Karakter(s) om de waarden in het veld met meerdere waarden te scheiden

Ja

Outputveld

Veld voor de aangemaakte records, kan een bestaand veld of een nieuw veld zijn

Ja