Expand JSON array processor

Deze processor zet rijen die een JSON array bevatten om in verschillende rijen met een nieuwe kolom die elke waarde van de array bevat.

De processor instellen

De parameter "iJSON-regel naar array" werkt precies zoals in de processor "Extraheer uit JSON" en zou de array die omgezet moet worden, moeten bevatten (weergegeven door de iJSON-regel .item).

 • Wanneer het veld rechtstreeks de JSON-array bevat, plaats dan enkel item als een iJSON-regel.

 • Wanneer het laatste element een array is, moet de iJSON-regel eindigen met .item. Dit betekent dat het bereikte voorwerp behandeld zou moeten worden als een array van items in de iJSON-syntax.

 • Wanneer u wil blijven verdergaan in de items in de array, kan u kernnamen blijven toevoegen na het .item. Zorg er wel voor dat u controleert of dit pad geldig is voor elk voorwerp in de array.

Om de parameters van de Expand JSON array processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Voorbeeld

JSON array-veld

Naam van het veld waarin de JSON array staat

data

iJSON regel naar array

iJSON regel die herhaald moet worden in de bovenstaande JSON array. Een iJSON-regel is opgebouwd met de namen van alle velden uit de JSON root naar de data die geëxtraheerd moeten worden, gescheiden door een puntje.

block.metaB

Outputveld

Naam van het veld dat het geëxtraheerde element zal bevatten

 

Voorbeeld

iJSON-regels om te extraheren uit het volgende JSON array-veld:

[
  {
   "metaB" : "value1",
   "int": 5,
   "boolean": false
  },
  {
   "metaB" : "value2",
   "int": 6,
   "boolean": true
  },
]
 • item zal het record omzetten in 2, één met elk voorwerp van de array in de kolom "Output veld"

{ "metaA": "Joe",
 "bloc" : [
    {
     "metaB" : "value1",
     "int": 5,
     "boolean": false,
     "sub" : { "sub_sub" : "sub_value"}
    },
    {
     "metaB" : "value2",
     "int": 6,
     "boolean": true,
     "sub" : { "sub_sub" : "other_sub_value"}
    },
   ]
}
 • bloc.item zal het record omzetten in 2, één met elk voorwerp van de array in de kolom "Output veld"

 • bloc.item.sub zal het record omzetten in 2, één met elk voorwerp in de "sub" tag van elk voorwerp van de array.