Delete record by ID processor

Deze processor stuur een verwijderbevel om een bestaand record van een dataset op basis van het unieke ID te verwijderen. Dit houdt in dat het bestaande record zowel in de huidige versie van de dataset als in zijn historiek zal worden verwijderd. Deze processoren streven naar regelmatig geüpdatete datasets.

Voorbeeld: wanneer een dataset een lijst met bedrijven bevat (met informatie zoals status, aantal werknemers, activiteitssector, enz.) wordt deze regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat alle informatie over deze bedrijven nog steeds geldig is. Met de Delete record by ID processor is het mogelijk om records te verwijderen betreffende bedrijven die nu gesloten zijn. Enkel het record uit de meest recente bron uit de laatste update zal worden verwijderd, maar ook de records (betreffende de gesloten bedrijven) uit alle vorige bronnen van de dataset.

Opmerking

De wijzigingen die aan de dataset worden aangebracht met deze processor zijn niet zichtbaar in de voorbeeldweergave van de dataset van het tabblad Verwerken. Bewaar, publiceer en onderzoek de dataset in de front office om de wijzigingen te zien.

De processor instellen

Om de parameters van de Delete record by ID processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld

Veld dat de recordwaarde bevat die moet worden verwijderd

ja

Waarde om over te slaan

Waarde die moet worden verwijderd uit de records van het veld

nee

Exacte match

Indien aangevinkt: het veld moet de precieze waarde bevatten die vermeld staat in de parameter Waarde om over te slaan. Indien uitgevinkt: het veld moet minstens datgene bevatten wat vermeld staat in de parameter Waarde om over te slaan.

nee