Processor voor velden met meerdere waarden dedupliceren

Met deze processor kunnen duplicaten in velden met meerdere waarden worden verwijderd.

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters in te stellen om de processor voor velden met meerdere waarden te dedupliceren.

Label

Omschrijving

Verplicht

Gedupliceerd veld

Veld dat de meerdere waarden bevat

ja

Outputveld

Veld dat de meerdere waarden zonder duplicaten bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja

Scheidingsteken

Karakter of string die gebruikt wordt om de verschillende waarden van elkaar te scheiden

ja