Decode HTML entities processor

Deze processor laat toe HTML-entiteiten uit een tekst te decoderen om deze te transformeren naar geldige HTML.

De processor instellen

Om de parameters van de Decode HTML entities processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Standaard waarde

Veld

Veld dat de HTML-entiteiten bevat

ja

 

Alle velden

Indien aangevinkt: alle velden uit de dataset worden verwerkt met de Decode HTML entities processor

nee

Onwaar