Een Google polyline processor decoderen

Belangrijk

Deze processor is standaard niet beschikbaar. Gelieve contact op te nemen met het support team van Opendatasoft indien u wenst dat deze processor op uw domein wordt geactiveerd.

Met deze processor kan een Google polyline worden gedecodeerd om deze om te vormen tot een GeoJSON LineString

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters in te stellen om een Google polyline processor te decoderen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Standaard waarde

Geëncodeerde polyline

Veld dat de Google polyline bevat

ja

 

Lng/Lat omkeren

Wanneer aangevinkt: keert de geografische coördinaten om

nee

Waar

Outputveld

Veld waarin de GeoJSON LineString zal staan. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen is uit de lijst of een nieuw veld dat speciaal hiervoor werd aangemaakt (kies in dat geval Input tekst uit de lijst en typ de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja