Create Geopoint-processor

Deze processor maakt een geopoint-veld aan vanuit een breedtegraadveld en een lengtegraadveld.

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters van de Create Geopoint-processor in te stellen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Standaard waarde

Breedtegraad

Veld dat de breedtegraad bevat die gebruikt moet worden om het geografisch punt aan te maken

ja

 

Lengtegraad

Veld dat de lengtegraad bevat die gebruikt moet worden om het geografisch punt aan te maken

ja

 

Bron EPSG Code

Vertegenwoordigt de EPSG (spacial reference) code van de geografische gegevens

ja

4326

Outputveld

Veld dat het gegenereerde geografisch punt bevat. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja