Copy a field processor

Deze processor kopieert een veldwaarde in een ander veld.

De processor instellen

Om de parameters van de Copy a field processor in te stellen, dient u de aanwijzingen in onderstaande tabel te volgen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Veld om te kopiëren

Veld waarvan de waarde zal worden gekopieerd

ja

Nieuw veld

Veld waarin het gekopieerde veld zal worden geplakt. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja