Concatenate text-processor

Deze processor laat toe om 2 velden samen te voegen door gebruik te maken van een scheidingsteken.

Deze processor wordt meestal gebruik na het aanmaken van een dataset met afbeeldingen, wanneer deze afbeeldingen gesourced worden via een URL (bijv. afbeeldingen opgeslagen in een server op afstand).

De processor instellen

Volg de aanwijzingen in onderstaande tabel om de parameters van de Concatenate text-processor in te stellen.

Label

Omschrijving

Verplicht

Scheidingsteken

Scheidingsteken dat gebruikt wordt tussen de waarden van de samengevoegde velden

nee

Waarde links

Veld waarvan de waarde aan de linkerzijde van het scheidingsteken zal verschijnen

ja

Waarde rechts

Veld waarvan de waarde aan de rechterzijde van het scheidingsteken zal verschijnen

ja

Outputveld

Veld waarin de samengevoegde waarden worden weergegeven. Dit kan een bestaand veld zijn dat gekozen wordt uit de lijst of een nieuw veld dat hiervoor is aangemaakt (in dat geval, kies Invoer tekst uit de lijst en noteer de naam van het nieuwe veld in de tekstruimte eronder).

ja