Data verwerken

De inhoud van een dataset kan gezien worden als een vlakke databasetabel. Ongeacht het oorspronkelijke data source-formaat ervan, zijn datasets samengesteld uit velden (kolommen) en records (rijen). De waarden die in beide velden staan en de records kunnen in het platform verwerk worden voor ze worden gepubliceerd.

In het Opendatasoft-platform gebeuren alle verwerkingsoperaties in het verwerkingstabblad van de bewerkingsinterface van elke dataset.

Processing tab when publishing a new dataset

Links (1), naast de voorbeeldweergave van de dataset, bevindt zich de knop "Een processor toevoegen". Deze brengt u naar de interface van de processors. Processors zijn tools die gebruikt kunnen worden om de data te wijzigen, te verbeteren en te verrijken (zie Processoren toevoegen aan een dataset).

Rechts (2) vindt u de voorbeeldweergave van de dataset. In deze voorbeeldweergave vindt u verschillende knoppen die gebruikt kunnen worden om een schema voor de dataset te definiëren (zie Een datasetschema definiëren).